STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77881 Máy x-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 08/2023/VG-PL Còn hiệu lực
14/04/2023

77882 Máy x-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 09/2023/VG-PL Còn hiệu lực
15/06/2023

77883 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0005/PLC Còn hiệu lực
30/08/2023

77884 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 303/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023

77885 Máy X-quang di động kỹ thuật số (kèm phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3374 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
09/09/2020

77886 Máy X-Quang Di Động Kỹ Thuật Số (Mobile Digital Radiography Machine with WI-FI Flat Panel Detector) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TV003/170000073/ PCBPL-BYT CTY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

77887 Máy X-quang di động kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 155-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ -Kỹ Thuật- Thiết Bị Y Tế An Quốc Còn hiệu lực
27/08/2019

77888 Máy X-quang di động kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2074/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ Còn hiệu lực
22/01/2021

77889 Máy X-Quang di động kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1981/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI PHÚC Còn hiệu lực
01/02/2021

77890 Máy X-quang di động kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 162/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021