STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77941 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2302-PL-IA-196-D Còn hiệu lực
02/03/2023

77942 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 54/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2023

77943 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0003-2023 Còn hiệu lực
20/07/2023

77944 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 206 PL-TTDV Còn hiệu lực
01/08/2023

77945 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 011DIRUI/MD Còn hiệu lực
10/10/2023

77946 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 604/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2023

77947 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3880/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

77948 Máy xét nghiệm miễn dịch bán tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

77949 Máy xét nghiệm miễn dịch bán tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

77950 Máy xét nghiệm miễn dịch chấm lượng tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 106-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023