STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77941 Ống thông (Catheter) đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-19 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

77942 ỐNG THÔNG (Ống dẫn lưu ổ bụng) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 08.18/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
22/06/2019

77943 Ống thông (ống dẫn lưu ổ bụng) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 02.21/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
19/01/2021

77944 Ống thông (sonde) JJ các cỡ từ 4.8Fr - 8Fr TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-118/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
24/08/2021

77945 Ống thông (sonde) JJ các cỡ từ 4.8Fr - 8Fr TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-118REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
02/11/2021

77946 Ống thông (Stent) JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00021-CBPL/D-BL CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
21/03/2020

77947 Ống thông (vi dây dẫn) can thiệp mạch máu ngoại biên, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 08112022/BPL-DD Đã thu hồi
16/11/2022

77948 Ống thông (Vi ống thông) can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PT004c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TTNH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
22/11/2019

77949 Ống thông 2 nòng sử dụng trong lọc máu, truyền máu tạm thời TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 374/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Sản xuất Việt Tường Còn hiệu lực
10/08/2021

77950 Ống thông ái nước can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 148.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021