STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78101 Phổi giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200336 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
03/06/2020

78102 Phổi giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020154DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Còn hiệu lực
16/06/2021

78103 Phổi giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 33/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022

78104 Phổi giả - Anaesthetic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 979/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
05/07/2021

78105 Phổi giả các cỡ TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 432.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
07/09/2020

78106 Phổi giả test máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 224-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Y tế Định Giang Còn hiệu lực
28/10/2019

78107 Phôi Kính (thấu kính) bằng plastic có độ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 93/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI ESSILOR VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/06/2019

78108 Phôi Kính (thấu kính) bằng plastic có độ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 05/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI ESSILOR VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/10/2019

78109 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL11/170000041/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Đã thu hồi
28/06/2019

78110 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 455/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019