STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78181 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TM006/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Còn hiệu lực
17/09/2019

78182 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 170/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Còn hiệu lực
03/11/2021

78183 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm theo máy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH001-transmedicHC/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Còn hiệu lực
17/09/2019

78184 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm theo máy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH001a/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
07/10/2020

78185 Máy xét nghiệm máu trong phân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 114 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2023

78186 Máy xét nghiệm máu tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2477 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2020

78187 Máy xét nghiệm Microalbumin, HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 109/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Công Còn hiệu lực
31/10/2019

78188 Máy xét nghiệm Microalbumin, HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 112/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
31/10/2019

78189 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 06PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2019

78190 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 103-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019