STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78281 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2187/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
12/10/2021

78282 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-009/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
15/11/2019

78283 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-010/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
15/11/2019

78284 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-032/170000033/PCBPL-BYT Đã thu hồi
11/03/2022

78285 Máy xét nghiệm miễn dịch và các phụ kiện đồng bộ (đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0505/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
05/06/2019

78286 Máy xét nghiệm miễn dịch và huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
26/03/2021

78287 Máy xét nghiệm miễn dịch và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 212/170000157/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Còn hiệu lực
19/01/2021

78288 Máy xét nghiệm miễn dịch và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 929/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/06/2021

78289 Máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 479/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

78290 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1835/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
03/11/2019