STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78381 Nồi hấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 060-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022

78382 Nồi hấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 062-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022

78383 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 71/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO Còn hiệu lực
06/02/2020

78384 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0405/2022/MPEMD Đã thu hồi
07/05/2022

78385 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0405/2022/MPEMD Còn hiệu lực
07/05/2022

78386 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1001721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MI VI TI Còn hiệu lực
04/01/2022

78387 Nồi hấp khử trùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 217-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019

78388 Nồi hấp khử trùng trong y tế TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 326-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần đầu tư trang thiêt bị y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
05/10/2020

78389 Nồi hấp khử trùng trong y tế TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 381-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần đầu tư trang thiêt bị y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
09/12/2020

78390 Nồi hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma (kèm phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 925/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ Còn hiệu lực
12/12/2019