STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78421 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3060/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

78422 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3061/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

78423 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase (LDH) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0030 Còn hiệu lực
15/04/2022

78424 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase (LDH) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0032 Còn hiệu lực
15/04/2022

78425 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 105/2021/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
09/04/2021

78426 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDH TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VAVIM 14C/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
27/04/2022

78427 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 77/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
03/08/2022

78428 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2689/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

78429 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2657/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

78430 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1536/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
01/03/2021