STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78431 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230407-05.BDB/BPL Còn hiệu lực
25/04/2023

78432 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 138/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

78433 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 139/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

78434 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 187/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/08/2023

78435 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 207/2023/NP-PL Còn hiệu lực
10/10/2023

78436 Máy xét nghiệm tim mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1190/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
04/09/2020

78437 Máy xét nghiệm tinh dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 59a/2022/CV-VQ Đã thu hồi
12/07/2022

78438 Máy xét nghiệm tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN 01/2023/SFRI-VX/PL Còn hiệu lực
26/10/2023

78439 Máy xét nghiệm tổng phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 03/2023/MA-PLTTBYT Còn hiệu lực
17/04/2023

78440 Máy xét nghiệm tổng phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 10/2023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023