STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78431 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0077 Còn hiệu lực
01/06/2022

78432 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0051 Còn hiệu lực
29/04/2022

78433 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2632/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

78434 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3095/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

78435 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3096/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

78436 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lipoprotein A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 331 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
06/10/2021

78437 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lithium TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 388/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
19/11/2021

78438 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lp PLA2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 321PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
10/09/2021

78439 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magiê TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-BIO-004-B Còn hiệu lực
01/07/2022

78440 Thuốc thử xét nghiệm định lượng magie TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0094 Còn hiệu lực
05/07/2022