STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78501 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0721 CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021

78502 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0721 CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021

78503 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn Enterobacterales và vi khuẩn không lên men kháng lại kháng sinh Colistin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220425-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
26/04/2022

78504 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với ethambutol của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-07.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

78505 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với ethambutol của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210627-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

78506 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với isoniazid của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-06.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

78507 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với isoniazid của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210626-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

78508 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

78509 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-04.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

78510 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210528-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
27/07/2021