STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78551 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2337/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022

78552 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2338/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022

78553 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3157/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2022

78554 Máy xét nghiệm định lượng glucose (máy đo đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3158/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2022

78555 Máy xét nghiệm định lượng HbA1c GREENCARE A1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT 003PL-2022/SMV-GRE/HBA1C Còn hiệu lực
27/01/2023

78556 Máy xét nghiệm định lượng HbA1c GREENCARE A1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT 010PL-0823/GCMS-RT100 Còn hiệu lực
18/08/2023

78557 Máy xét nghiệm định lượng HbA1c Labonacheck A1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT 003PL-2022/SMV-GRE/HBA1C Còn hiệu lực
27/01/2023

78558 Máy xét nghiệm định lượng HbA1c Labonacheck A1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT 009PL-0823/GCMC-MH200 Còn hiệu lực
18/08/2023

78559 Máy xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu gây dị ứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 2202PL/MEDAZ-PROTEOMETECH Còn hiệu lực
23/02/2022

78560 Máy xét nghiệm định lượng đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3564/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023