STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78551 Thuốc thử xét nghiệm định lượng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-2 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

78552 Thuốc thử xét nghiệm định lượng antistreptolysin O TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2974/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/08/2022

78553 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Kali TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-210/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/09/2021

78554 Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25-OC Vitamin D2 / D3 trong mẫu huyết tương và huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210718-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

78555 Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2160/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2022

78556 Thuốc thử xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0009 Còn hiệu lực
14/04/2022

78557 Thuốc thử xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0010 Còn hiệu lực
14/04/2022

78558 Thuốc thử xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0011 Còn hiệu lực
14/04/2022

78559 Thuốc thử xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0023 Còn hiệu lực
31/08/2022

78560 Thuốc thử xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0024 Còn hiệu lực
31/08/2022