STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78561 Thuốc thử xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0025 Còn hiệu lực
31/08/2022

78562 Thuốc thử xét nghiệm định lượng 7 thành phần huyết sắc tố TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 197/2022/NP-PL Còn hiệu lực
03/10/2022

78563 Thuốc thử xét nghiệm định lượng 7 thành phần huyết sắc tố TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 198/2022/NP-PL Còn hiệu lực
03/10/2022

78564 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acetaminophen TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-246/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022

78565 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acetaminophen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3129/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

78566 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0116 Còn hiệu lực
25/08/2022

78567 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0114 Còn hiệu lực
25/08/2022

78568 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid mật toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0022 Còn hiệu lực
15/04/2022

78569 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid mycophenolic toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2330/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

78570 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid phosphatase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0052 Còn hiệu lực
29/04/2022