STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78561 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2149A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

78562 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2149A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

78563 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2149A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

78564 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2149A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

78565 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1055/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
05/11/2021

78566 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1056/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/11/2021

78567 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2021

78568 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4046-9PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ Còn hiệu lực
19/11/2021

78569 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1004921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KÍNH ÁP TRÒNG SEED VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2022

78570 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VIỄN ĐÔNG 220000069/PCBB-HCM Còn hiệu lực
20/01/2022