STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78621 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 01-Diasys-PL/ 170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Đã thu hồi
28/06/2019

78622 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 03-DIA/170000138 /PCBPLBYT CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Đã thu hồi
09/07/2019

78623 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 02/CV/HL.2023 Đã thu hồi
30/01/2023

78624 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 02/CV/HL.2023 Đã thu hồi
30/01/2023

78625 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 02/CV/HL.2023 Đã thu hồi
30/01/2023

78626 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 03/CV/HL.2023 Đã thu hồi
31/01/2023

78627 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 33/CV/HL.2023 Đã thu hồi
22/06/2023

78628 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 05/PLTB-2023 Đã thu hồi
11/07/2023

78629 Máy xét nghiệm sinh hóa (đo protein) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-072020/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
13/09/2021

78630 Máy xét nghiệm sinh hóa Agappe TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 06/2020/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
06/09/2021