STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78621 Ống thông siêu nhỏ sử dụng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181025 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
12/04/2020

78622 Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 08-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
25/03/2020

78623 Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 05-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
20/04/2021

78624 Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng (Loại Standard) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1976/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
02/12/2020

78625 Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng / All Silicone Gastrostomy Balloon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 18-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/04/2020

78626 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày - hỗng tràng / Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

78627 Ống thông song chụp và chẩn đoán mạch não TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 076-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
25/03/2020

78628 Ống thông sử dụng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IMPORT MEDI VIỆT NAM IMVN/160822/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

78629 Ống thông sử dụng với bộ que nong thận TTBYT Loại B VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 12/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

78630 Ống thông tá tràng- Levin's Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021