STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78631 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 01-FFXH/200000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/08/2023

78632 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1408/DIRUI Còn hiệu lực
14/08/2023

78633 Máy xét nghiệm sinh hóa tư động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 02/2023/NM-PL Còn hiệu lực
23/08/2023

78634 Máy xét nghiệm sinh hóa tư động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 03/2023/NM-PL Còn hiệu lực
23/08/2023

78635 Máy xét nghiệm sinh hóa tư động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 01/2023/NM-PL Còn hiệu lực
24/08/2023

78636 Máy xét nghiệm sinh hóa tư động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 04/2023/NM-PL Còn hiệu lực
24/08/2023

78637 Máy xét nghiệm sinh hóa tư động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 05/2023/NM-PL Còn hiệu lực
24/08/2023

78638 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 10/2023/NM-PL Còn hiệu lực
24/08/2023

78639 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RANDOX LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 03-PL/RANDOX Còn hiệu lực
19/09/2023

78640 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 05/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
14/10/2023