STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78671 Ống thông gây tê ngoài màng cứng vùng đốt sống cổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1758/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/11/2020

78672 Ống thông gây tê ngoài màng cứng vùng đốt thắt lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1758/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/11/2020

78673 Ống thông giãn bóng đường hô hấp CRE Pulmonary Balloon Dilatation Catheter TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0227PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Boston Scientific Việt Nam Còn hiệu lực
29/06/2020

78674 Ống thông giãn nở mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2019/03.30-HN/1-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Còn hiệu lực
28/06/2019

78675 Ống thông giãn nở mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2019/03.30-HN/2-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Còn hiệu lực
28/06/2019

78676 Ống thông giãn nở mạch vành; Ống thông hút huyết khối; Ống thông vi mô mạch vành; Ống thông dẫn thuốc cản quang dùng trong chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 11.29/2021-170000117/PCBPLL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Còn hiệu lực
24/12/2021

78677 Ống thông guidewire (Catheter guidewire) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3275S PL-TTDV Công ty Cổ phần thiết bị y tế TDM Còn hiệu lực
13/08/2020

78678 Ống thông guidewire (Catheter Guidewire) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020662/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM Còn hiệu lực
17/12/2020

78679 Ống thông hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
19/08/2019

78680 Ống thông hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 83/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
21/10/2019