STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78681 Ống thông mạch máu phủ Bioline và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 09.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
08/06/2021

78682 Ống thông mang bóng hỗ trợ điều trị lấy huyết khối đột quỵ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019419/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020

78683 Ống thông mang bóng nong mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0055/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
24/10/2019

78684 Ống thông mang bóng nong mạch máu (Balloon Catheter) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0058/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
27/06/2019

78685 Ống thông mang bóng nong mạch máu (Balloon Catheter) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0042/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
26/08/2019

78686 Ống thông mang bóng nong mạch máu ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019420DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020

78687 Ống thông mang bóng nong van 2 lá TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019420DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020

78688 Ống thông mang bóng nong động mạch phổi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019420DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020

78689 Ống thông màng bụng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 13VMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2019

78690 Ống thông màng bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/571 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021