STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78701 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-CC-036-C Đã thu hồi
18/07/2022

78702 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-CC-037-C Đã thu hồi
18/07/2022

78703 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-CC-038-C Đã thu hồi
18/07/2022

78704 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 29/PL/HL.2023 Đã thu hồi
09/05/2023

78705 Máy xét nghiệm sinh hóa tư động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH Số 01/2023/NM-PL Đã thu hồi
23/08/2023

78706 Máy xét nghiệm sinh hóa tư động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 04/2023?NM-PL Đã thu hồi
23/08/2023

78707 máy xét nghiệm sinh hóa tự động 400 test/giờ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 25/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
30/09/2020

78708 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động gồm mô đun điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED PCBPL-BYT-LBM-2022-2 Còn hiệu lực
14/10/2022

78709 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2022-0517 Còn hiệu lực
17/05/2022

78710 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 271 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
05/05/2021