STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78711 Stent động mạch vành phủ thuốc Eurolimus TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK HẢI MINH 0504_MV_PL Còn hiệu lực
07/04/2022

78712 Stent động mạch đùi TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAM 05/BPL-NGOCLAM Còn hiệu lực
13/10/2022

78713 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 52-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
21/06/2019

78714 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 02-QĐPL/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

78715 Stent đường mật TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2700 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

78716 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 109-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
27/11/2019

78717 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00031-CBPL/D-Ella CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
21/05/2020

78718 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00032-CBPL/D-Ella CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
21/05/2020

78719 Stent đường mật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

78720 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 191.1- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
27/11/2020