STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78721 Súc họng Infadin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 369/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
01/04/2020

78722 Súc miệng chiết xuất Lá Xoài TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4010-2 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
27/09/2021

78723 Súc miệng chiết xuất Trà Xanh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4010-1 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
27/09/2021

78724 Súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181660 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Còn hiệu lực
23/04/2021

78725 SÚC MIỆNG PV TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 16.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Còn hiệu lực
04/12/2019

78726 SULFOLYSER TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 037/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

78727 Súng bắn Silicone lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210256 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
22/04/2021

78728 Súng Bắn Trĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 677/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
29/06/2020

78729 Súng Bắn Trĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 664/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
29/06/2020

78730 Súng bắn xi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 161/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Còn hiệu lực
05/03/2021