STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78741 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1910AB-DIRUI Còn hiệu lực
19/10/2023

78742 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 40/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
22/11/2023

78743 Máy xét nghiệm đường huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-OSANG/1700000O9/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

78744 Máy xét nghiệm. Hóa chất, thuốc thử. Chất hiệu chuẩn. Dung dịch rửa máy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.28/2019-170000117-VA2/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Còn hiệu lực
29/06/2019

78745 Máy xét nghiệm/ phân tích HbA1C TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3866 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2021

78746 Máy xét nghiệm/ Thiết bị hỗ trợ xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 02-Horiba-PL/ 170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Đã thu hồi
29/06/2019

78747 Máy xét nghiệm/ thiết bị hỗ trợ xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 2508-VMBD-PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Đã thu hồi
29/06/2019

78748 Máy xét ngiệm vi khuẩn Helicobacter pylori qua hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 08/2023/PLB-DC Còn hiệu lực
20/11/2023

78749 Máy xịt khoáng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES DA002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY ANH Còn hiệu lực
22/12/2019

78750 Máy xịt lạnh TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3346 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI AI FANTASY Còn hiệu lực
20/08/2020