STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78751 TÚI NƯỚC TIỂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 04/2022/01022022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/06/2022

78752 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 344/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/07/2022

78753 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 09.1/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/07/2022

78754 Túi nước tiểu 2000ml kèm ống dẫn lưu bằng Silicon TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 150-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Wemed Còn hiệu lực
14/10/2019

78755 Túi nước tiểu có bầu lường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 005 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
23/07/2019

78756 Túi nước tiểu trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

78757 Túi nước tiểu van 1 chiều chống tràn Greaturo U8 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 08/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Còn hiệu lực
29/07/2019

78758 Túi nuôi ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 101/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Còn hiệu lực
03/04/2020

78759 Túi nuôi ăn sử dụng cho máy Amika TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 033/170000006/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
05/02/2020

78760 Túi nuôi ăn sử dụng cho máy APPLIX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 070-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019