STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78761 Vật liệu Che tủy chiếu đèn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

78762 Vật liệu che tủy răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1835/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/12/2020

78763 Vật liệu chêm tách kẽ răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1753/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
12/11/2020

78764 Vật liệu chèn bít tủy răng dùng trong điều trị nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

78765 Vật liệu chỉnh hình răng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05200918 Công ty TNHH Thiết bị Y nha khoa Mạnh Đức Còn hiệu lực
26/08/2019

78766 Vật liệu chỉnh hình răng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1638/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2022

78767 Vật liệu chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 101-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI MAI AN Còn hiệu lực
25/11/2019

78768 Vật liệu chinh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200351 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ABC GROUP Còn hiệu lực
17/06/2020

78769 Vật liệu chinh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200352 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ABC GROUP Còn hiệu lực
17/06/2020

78770 Vật liệu chinh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200353 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ABC GROUP Còn hiệu lực
17/06/2020