STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78771 Vật liệu chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200467 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ABC GROUP Còn hiệu lực
05/11/2020

78772 Vật liệu chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200468 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ABC GROUP Còn hiệu lực
05/11/2020

78773 Vật liệu chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210101 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
24/02/2021

78774 Vật liệu chỉnh nha dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210224 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KING ANH Còn hiệu lực
08/04/2021

78775 Vật liệu chỉnh nha dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 003LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

78776 Vật liệu chịu nhiệt để chuẩn bị nướu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210408 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Còn hiệu lực
24/06/2021

78777 Vật liệu chống dính TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181859 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
27/09/2021

78778 Vật liệu chống dính tự tiêu TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 362-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/11/2021

78779 Vật liệu chống ê buốt TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

78780 Vật liệu chống ê buốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 175/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
21/12/2021