STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78791 Vật liệu cấy ghép giãn da, cấy ghép lâu dài trong cơ thể người, các cỡ Polytech Expander (Smooth Surface, Remote Valve) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 213/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

78792 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 601/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2020

78793 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1772/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/12/2020

78794 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2041/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/02/2021

78795 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 603/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/07/2022

78796 Vật liệu cấy ghép khôi phục biểu bì da Matriderm, bằng ma trận khung Collagen Elastin TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/07/2021

78797 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2557A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

78798 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể: Miếng đặt vùng mặt (mũi, cằm) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0048/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG KIM MỸ Còn hiệu lực
30/06/2021

78799 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể: Đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 246/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
12/12/2020

78800 Vật liệu cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Giá đỡ nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 150-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
19/08/2020