STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78791 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 40 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

78792 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 42PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

78793 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 56PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

78794 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

78795 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 51PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

78796 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 153/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Còn hiệu lực
27/06/2019

78797 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TNP001/170000073/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH THAI NAKORN PATANA VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/12/2019

78798 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBD006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019

78799 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
06/10/2019

78800 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018622 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Còn hiệu lực
23/10/2019