STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78821 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM IPP 001/PL-IPP Còn hiệu lực
11/08/2022

78822 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 09/2022/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
11/10/2022

78823 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 11/2022/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
19/10/2022

78824 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0039/THUYAN Còn hiệu lực
19/12/2022

78825 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM) 291122/BAIN-KQPL07 Còn hiệu lực
06/01/2023

78826 Quả lọc thận nhân tạo (Smartflux Dialyzer) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018909 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN Còn hiệu lực
26/02/2020

78827 Quả lọc thận nhân tạo cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 68/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/06/2019

78828 Quả lọc thận nhân tạo CTA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM 2507-2/170000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH một thành viên Thiết Bị Y Tế Và Dược phẩm Danh Việt Còn hiệu lực
09/01/2020

78829 Quả lọc thận nhân tạo Diacap Pro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 66/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/06/2019

78830 Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1006/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/09/2021