STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78821 Máy xử lý mô kèm hút chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018718 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH Còn hiệu lực
15/10/2019

78822 Máy xử lý mô kèm hút chân không (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181641 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN Đã thu hồi
02/04/2021

78823 Máy xử lý mô bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI 01/2023/PL-HTI Còn hiệu lực
02/11/2023

78824 Máy xử lý mô chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42721CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
02/08/2021

78825 Máy xử lý mô chân không tự động (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181332 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
16/11/2020

78826 Máy xử lý mô LOGOS EVO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG 1409/PL-VH Còn hiệu lực
14/09/2022

78827 Máy xử lý mô LOGOS EVO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG 8922 Đã thu hồi
14/09/2022

78828 Máy xử lý mô LOGOS One EVO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG 1509/PL-VH Còn hiệu lực
15/09/2022

78829 Máy xử lý mô LOGOS One EVO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG 267/PL-VH Đã thu hồi
27/07/2022

78830 Máy xử lý mô MAGNUS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2263/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG Còn hiệu lực
28/12/2021