STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78901 Que chỉ thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/09 Còn hiệu lực
26/05/2022

78902 Que chỉ thị cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 25.21/170000083/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

78903 Que chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-494-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
28/06/2019

78904 Que Chỉ thị Hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020508/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
04/03/2021

78905 Que Chỉ thị Hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021251/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021

78906 Que chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 82/CV-FT Còn hiệu lực
03/06/2022

78907 Que chỉ thị hóa học các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 04-PL-AL Còn hiệu lực
09/04/2022

78908 Que chỉ thị sinh học các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 04-PL-AL Còn hiệu lực
09/04/2022

78909 Que chỉ thị tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 23/170000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/08/2022

78910 Que chọc (thử) ối TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3803-1 PL-TTDV Công ty TNHH XNK Trang thiết bị Y Tế BMS Còn hiệu lực
29/03/2021