STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78921 Máy xông khí dung, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0018/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
25/06/2019

78922 Máy xông khí dung, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0040/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
26/06/2019

78923 Máy xông khí dung: Trị liệu bằng xông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020628A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

78924 Máy xông khí rung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1741/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO Còn hiệu lực
17/11/2020

78925 Máy xông khí rung Mesh Nebulizer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1797/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO Còn hiệu lực
30/12/2020

78926 Máy xông mũi họng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 51PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

78927 Máy xông mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
06/10/2019

78928 Máy xông mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03200418 Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
03/09/2019

78929 Máy xông mũi họng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 362-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần đầu tư trang thiêt bị y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
10/11/2020

78930 Máy xông mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 30021CN/190000014/PCBPL-BYT Công tyTNHH Công Nghệ Phần Mềm Kaopiz Địa chỉ Còn hiệu lực
28/05/2021