STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78941 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020303/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/08/2020

78942 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 113 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
20/03/2021

78943 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 132 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
07/07/2021

78944 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3873 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN Còn hiệu lực
07/07/2021

78945 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3873S PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2021

78946 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP08072021-02/170000112/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ An Phúc Còn hiệu lực
13/07/2021

78947 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1082/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/07/2021

78948 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á 0607/Swab/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
27/07/2021

78949 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 145 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
05/08/2021

78950 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021346/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Còn hiệu lực
16/08/2021