STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78941 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 469/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

78942 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 469/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

78943 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 13-VBPL/VTM Còn hiệu lực
29/08/2022

78944 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 19.09/PCBPL_VP-M3 Còn hiệu lực
19/09/2022

78945 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20220922-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/09/2022

78946 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA 001/KQPL-TG Còn hiệu lực
17/01/2023

78947 Máy Xông Khí Dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
11/02/2023

78948 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 25a/2023/VQ Còn hiệu lực
23/03/2023

78949 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 697-VT/170000063/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

78950 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 042023 Còn hiệu lực
04/04/2023