STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78951 Ống thông tá tràng- Levin's Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

78952 Ống thông tán sỏi mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MARA 0058-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

78953 Ống thông tán sỏi nội mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0055-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

78954 Ống thông tán sỏi nội mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0056-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

78955 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019065/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC, KỸ THUẬT TRANSMED Còn hiệu lực
31/03/2020

78956 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 10/12/2021/PL-ABB Còn hiệu lực
19/12/2022

78957 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AVD/PacelBipolar_v1.0 Còn hiệu lực
06/01/2023

78958 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AVD/Pacelflow_v1.0 Còn hiệu lực
06/01/2023

78959 Ống thông thăm dò TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 52/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

78960 Ống thông thăm dò TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0096/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021