STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78961 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày - hỗng tràng / Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

78962 Ống thông song chụp và chẩn đoán mạch não TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 076-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
25/03/2020

78963 Ống thông sử dụng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IMPORT MEDI VIỆT NAM IMVN/160822/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

78964 Ống thông sử dụng với bộ que nong thận TTBYT Loại B VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 12/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

78965 Ống thông tá tràng- Levin's Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

78966 Ống thông tán sỏi mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MARA 0058-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

78967 Ống thông tán sỏi nội mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0055-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

78968 Ống thông tán sỏi nội mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0056-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

78969 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019065/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC, KỸ THUẬT TRANSMED Còn hiệu lực
31/03/2020

78970 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 10/12/2021/PL-ABB Còn hiệu lực
19/12/2022