STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78991 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
08/07/2019

78992 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 02/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

78993 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

78994 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
08/07/2019

78995 Ống thông tiểu có cảm biến nhiệt độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDEQ MQ/CKPL-01 Còn hiệu lực
14/04/2022

78996 Ống thông tiểu có cảm biến nhiệt độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDEQ MQ/CKPL-07 Còn hiệu lực
13/02/2023

78997 Ống thông tiểu Foley 2 nhánh, số 14,Ống thông tiểu Foley 2 nhánh, số 16 TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2951PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thành Vinh Còn hiệu lực
16/10/2019

78998 Ống thông tiểu Foley 3 nhánh 100% silicone TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3121PL-TTDV Công Ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
07/02/2020

78999 Ống thông tiểu foley silicone - All silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 65/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Đã thu hồi
25/03/2021

79000 Ống thông tiểu foley silicone - All silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 65/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
12/07/2021