STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79001 Máy xử lý mô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/242 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô Còn hiệu lực
07/07/2021

79002 Máy xử lý mô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM 01/KQ/VNQ Còn hiệu lực
15/12/2022

79003 Máy xử lý mô xoay tròn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42721CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
02/08/2021

79004 Máy xử lý nước R.O TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0121-TT/170000070/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành Còn hiệu lực
28/09/2021

79005 Máy xử lý tế bào cổ tử cung và dịch cơ thể có phụ kiện đi kèm Maxprep processor TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 247/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ ANAPATH Còn hiệu lực
20/12/2020

79006 Máy xử lý tế bào máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 08.22/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
02/07/2022

79007 Máy xử lý tế bào máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 15.22/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
18/08/2022

79008 Máy xử lý và nhuộm tiêu bản cắt lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2264/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG Còn hiệu lực
28/12/2021

79009 MÁY XỬ LÝ ĐÔNG LẠNH VÀ RỬA HỒNG CẦU ACP®215 và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES QD002/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Quang Dương Còn hiệu lực
20/12/2019

79010 Máy xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 23-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
14/10/2023