STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79021 Máy xông mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1751/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2019

79022 Máy xông trị liệu y tế bằng khí ozone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI 112023/HUELOI-PL Còn hiệu lực
27/11/2023

79023 Máy xông trị liệu y tế bằng khí ozone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI 102023 Đã thu hồi
02/11/2023

79024 Máy xông giải độc và bộ phận bổ trợ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES AD003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AD Còn hiệu lực
20/12/2019

79025 Máy xông hơi điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 065-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
10/07/2020

79026 Máy xông hơi điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 094-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
21/05/2021

79027 Máy xông hơi điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C&P GLOBAL 01/2022/PL-C&P Còn hiệu lực
13/01/2023

79028 Máy xông hơi điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C&P GLOBAL 02/2022/PL-C&P Còn hiệu lực
18/01/2023

79029 Máy xông hút mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181464 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM MINH Còn hiệu lực
26/01/2021

79030 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS001-19/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
21/06/2019