STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79051 Máy xoa bóp áp lực hơi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 010722/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

79052 Máy xoa bóp áp lực hơi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 011220223/PLYT-TPC Còn hiệu lực
10/05/2023

79053 Máy xoa bóp áp lực khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 8520CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020

79054 Máy xoa bóp bấm huyệt (Máy massage) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 11/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
25/09/2023

79055 Máy xoa bóp trị liệu bằng xung điện (loại tần số thấp/trung/cao/ siêu âm) kèm phụ tùng, phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 262A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
10/01/2020

79056 Máy xoa bóp trị liệu bằng xung điện kèm phụ tùng, phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 262A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
10/01/2020

79057 Máy xoa bóp trị liệu bằng xung điện và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 051-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

79058 Máy xoa bóp trị liệu bằng xung điện và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 464-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2022

79059 Máy xoa bóp tuần hoàn khí toàn thân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1532/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
16/08/2021

79060 Máy xoa bóp xung điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
06/10/2019