STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79071 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0063/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

79072 Ống thông siêu âm tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 052KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2022

79073 Ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190688 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
28/08/2019

79074 ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1330 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
22/11/2019

79075 Ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181601 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
12/03/2021

79076 Ống thông siêu nhỏ sử dụng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181025 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
12/04/2020

79077 Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 08-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
25/03/2020

79078 Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 05-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
20/04/2021

79079 Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng (Loại Standard) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1976/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
02/12/2020

79080 Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng / All Silicone Gastrostomy Balloon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 18-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/04/2020