STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79081 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1964/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
01/12/2020

79082 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 19321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/03/2021

79083 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

79084 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 395/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

79085 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 02/PL Đã thu hồi
23/03/2022

79086 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 25/PLTTB-HP Còn hiệu lực
08/09/2022

79087 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-14 Còn hiệu lực
12/12/2022

79088 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-26 Còn hiệu lực
24/02/2023

79089 Ống đặt nội khí quản lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018633 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Còn hiệu lực
23/10/2019

79090 Ống đặt nội khí quản PVC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 460/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2021