STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79091 Tất đàn hồi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 868 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Còn hiệu lực
06/12/2019

79092 Tất đàn hồi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1073/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HSC39 Còn hiệu lực
21/12/2019

79093 Tất, vớ dùng cho người giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200231 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MTP VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/04/2020

79094 Tau dao chính xác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0002-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
27/04/2021

79095 Tay áo chì TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 20.22/KQPL/VK2022 Đã thu hồi
21/11/2022

79096 Tay banh vết mổ có đèn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/217 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/09/2021

79097 Tay bào da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 760/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2020

79098 Tay bào da dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 809 /170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2021

79099 Tay bào da dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 809/170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2021

79100 Tay bào da phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 159/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
26/10/2022