STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79091 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 21-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
05/09/2023

79092 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 24/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
03/10/2023

79093 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 081-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
20/03/2020

79094 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 125/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

79095 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED GP302N Đã thu hồi
03/12/2022

79096 Máy điện châm (Máy điện châm K401D) TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 04/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
31/05/2022

79097 MÁY ĐIỆN CHÂM 4 KÊNH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA 05-VBPL/PHANA Còn hiệu lực
18/07/2022

79098 Máy điện châm 6 kênh có đầu dò huyệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 262017PLBKP/170000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
01/04/2021

79099 MÁY ĐIỆN CHÂM 8 KÊNH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA 05-VBPL/PHANA Còn hiệu lực
18/07/2022

79100 Máy điện châm chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018489 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
27/06/2019