STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79121 Tay cầm chữ T TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1971/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển BNL Còn hiệu lực
29/12/2020

79122 Tay cầm chữ T có trợ lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1971/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển BNL Còn hiệu lực
29/12/2020

79123 Tay cầm Clip TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181161 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
01/07/2020

79124 Tay Cầm Clip TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2026/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT AMT Còn hiệu lực
01/02/2021

79125 Tay cầm clip và clip cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 330/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

79126 Tay cầm của dụng cụ định vị mâm chầy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 06/DA-CMD-BPL Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/07/2019

79127 Tay cầm của kìm gắp stent khí quản loại thẳng; thân của kìm gắp stent khí quản loại thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

79128 Tay cầm của kìm gắp stent Silicone chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

79129 Tay cầm của lưỡi dao Tạo vạt giác mạc OUP SBK (Phụ kiện phẫu thuật nhãn khoa) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018522/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT NGA Còn hiệu lực
27/07/2019

79130 Tay cầm dạng chữ T cho điện cực thanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 04/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/02/2020