STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79121 Ống đặt nội khí quản Univent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1547/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Tân Đại Thành Còn hiệu lực
04/02/2020

79122 Ống đặt nội khí quản đường miệng các số. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 20FL/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Còn hiệu lực
08/01/2021

79123 Ống đặt nội khí quản đường miệng, mũi dùng 1 lần. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 26FL/HVL/170000105/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

79124 Ống đặt nội khí quản đường mũi các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 21FL/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Còn hiệu lực
08/01/2021

79125 Ống đặt nội khí quản, Ống mở khí quản, Ống đặt nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL046d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

79126 Ống đặt nội phế quản Sher-I-Bronch Endobronchial Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-034/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

79127 Ống đặt nội thực quản khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/387 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

79128 Ống đặt nội thực quản khí quản kết hợp 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 65/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

79129 Ống đặt thanh quản ( mask thanh quản) size 3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YTV002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
20/12/2019

79130 Ống đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020