STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79131 Máy điện trị liệu (Máy điều trị điện xung, điện phân) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

79132 Máy điện trị liệu (Máy điều trị điện xung, điện phân) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Medicstim24Complet Còn hiệu lực
08/03/2022

79133 Máy điện trị liệu cầm tay Neurotrac Simplex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 61221CN/190000014/PCBPL-BYT CTY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2021

79134 Máy điện trị liệu dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 29/2021 Còn hiệu lực
10/03/2022

79135 Máy điện trị liệu khử electron TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 09/2023 Còn hiệu lực
31/07/2023

79136 MÁY ĐIỆN TRỊ LIỆU KÍCH THÍCH THẦN KINH CƠ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019

79137 Máy điện trị liệu Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC - Y TẾ SAO VIỆT 00120230918/PLTTBYT-SV Còn hiệu lực
18/09/2023

79138 Máy điện trị liệu tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1486/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
19/10/2020

79139 Máy điện trị liệu và siêu âm kết hợp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20182013 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Còn hiệu lực
31/12/2021

79140 Máy điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 007/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
08/06/2019