STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79131 Tay cầm dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 939/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/12/2019

79132 Tay cầm dụng cụ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 620/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2019

79133 Tay cầm endoloop TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-07.17/170000079/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế Hat-Med Việt Nam Còn hiệu lực
15/01/2020

79134 Tay cầm gắn lọng thắt Polyp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.07/BPL-LE MEDTEK Còn hiệu lực
23/11/2022

79135 Tay cầm gương soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 671/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019

79136 Tay cầm gương soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 771/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/08/2020

79137 Tay cầm Handle TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1954B/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Y tế An Lợi Còn hiệu lực
12/03/2020

79138 Tay cầm hút dịch Yankauer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 143/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
12/04/2021

79139 Tay cầm hút ngược dùng một lần TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2870 Văn Phòng Đại Diện Alcon Pharmaceuticals Ltd Còn hiệu lực
19/12/2019

79140 Tay cầm hút ngược dùng một lần TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2870PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020