STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79161 Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử thai nhanh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT 01/2022/KQPLTTBYT-TP Còn hiệu lực
14/11/2022

79162 Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử phát hiện thai sớm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI 01-22/2022/PSC Còn hiệu lực
24/03/2022

79163 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3340/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/12/2022

79164 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2417/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

79165 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2418/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

79166 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine (Que thử phát hiện Ketamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

79167 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên nucleocapsid SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3369/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2022

79168 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK06_v00 Còn hiệu lực
17/04/2022

79169 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-008/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/12/2021

79170 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 227-01/SHV-RC-2021 Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
26/07/2021