STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79171 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA 2706-2022/PLB-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

79172 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 04/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
12/07/2023

79173 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LOTUS ANH 01/PL-LOTUSANH Còn hiệu lực
09/08/2023

79174 Máy xông khí dung cầm tay. TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 141-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sài Gòn VCB Import - Export Còn hiệu lực
28/06/2019

79175 Máy xông khí dung dạng lưới TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1004221CN/190000014/PCBPL-BYT VPĐD Omron Healthcare Singapore Pte Ltd tại TP Hà Nội Còn hiệu lực
05/01/2022

79176 Máy xông khí dung dạng lưới Omron TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 96921CN/190000014/PCBPL-BYT VPĐD Omron Healthcare Singapore Pte Ltd tại TP Hà Nội Còn hiệu lực
06/12/2021

79177 Máy xông khí dung lưới thép TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1883/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
28/12/2020

79178 Máy xông khí dung Microlife TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 18/170000001/PCBPL-BYT (2019) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/05/2020

79179 Máy xông khí dung nén khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 027-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
29/06/2020

79180 Máy xông khí dung nén khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 042-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
10/07/2020