STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79171 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Theophylline TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0063 Còn hiệu lực
07/03/2022

79172 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

79173 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thời gian đông máu (PT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

79174 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2600/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

79175 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2957/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

79176 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2079/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/10/2021

79177 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2784/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

79178 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2856/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2022

79179 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2852/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

79180 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2951/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022