STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79171 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema Pallidum (Que thử xét nghiệm Giang mai) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 156 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
22/09/2021

79172 Que thử xét nghiệm định tính LH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23001 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

79173 Que thử xét nghiệm định tính LH (Que thử rụng trứng nhanh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NAM ANH HEALTH CARE 02-22/NAMANHHEALTH CARE Còn hiệu lực
02/06/2022

79174 Que thử xét nghiệm định tính ma túy và chất chuyển hóa hóa ma túy trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI 02-22/PL-PSC Còn hiệu lực
10/06/2022

79175 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22002 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022

79176 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine (Que thử phát hiện Methamphetamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

79177 Que thử xét nghiệm định tính Morphine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22002 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022

79178 Que thử xét nghiệm định tính Morphine (Que thử phát hiện Morphine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

79179 Que thử xét nghiệm định tính nồng độ Human Chorionic Gonadotropin phát hiện thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 122/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH Còn hiệu lực
26/02/2021

79180 Que thử xét nghiệm định tính troponin T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1196/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
02/06/2021