STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79181 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3097/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/09/2022

79182 Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 213/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
26/06/2021

79183 Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1944/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

79184 Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0056 Còn hiệu lực
02/06/2022

79185 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Transferrin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0081 Còn hiệu lực
06/06/2022

79186 Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0091 Còn hiệu lực
09/06/2022

79187 Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2960/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2022

79188 Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0091a Còn hiệu lực
21/09/2022

79189 Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0056a Còn hiệu lực
27/09/2022

79190 Thuốc thử xét nghiệm định lượng TRIG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 77/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
03/08/2022