STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79211 Thuốc thử xét nghiệm định lượng trực tiếp cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0099 Còn hiệu lực
13/07/2022

79212 Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2699/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

79213 Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng p53 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2114/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

79214 Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng THSR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2814/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

79215 Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2206/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2022

79216 Thuốc thử xét nghiệm định lượng UFH và LMWH TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 45/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/09/2021

79217 Thuốc thử xét nghiệm định lượng UIBC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 31/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/02/2021

79218 Thuốc thử xét nghiệm định lượng UIBC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 32/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/02/2021

79219 Thuốc thử xét nghiệm định lượng UIBC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 174/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2021

79220 Thuốc thử xét nghiệm định lượng UIBC TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-069-B Còn hiệu lực
20/08/2022