STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79271 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-14.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

79272 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-15.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

79273 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi rút đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220222-02.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

79274 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi rút đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-13.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

79275 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic Sars-Cov-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 248/QIA-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC Còn hiệu lực
05/11/2021

79276 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của các vi sinh vật gây viêm âm đạo TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220713-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
13/07/2022

79277 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae và Trichomonas vaginalis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220311-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
11/03/2022

79278 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Group B Streptococcus (GBS) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220311-02.WHC/BPL Còn hiệu lực
11/03/2022

79279 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Mycobacterium tuberculosis đa kháng thuốc TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220311-03.WHC/BPL Còn hiệu lực
11/03/2022

79280 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Staphylococcus aureus kháng methicillin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210893-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
18/11/2021