STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79311 Máy xung kích nâng cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC 02/2023/PL-VĐ Còn hiệu lực
13/09/2023

79312 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200552-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2020

79313 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 139/20/170000116/PCBPL-BYT, Công ty TNHH Công Nghệ Mas Còn hiệu lực
22/09/2020

79314 Máy Xung Kích Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 62/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA Còn hiệu lực
22/02/2021

79315 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021108/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2021

79316 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL38 Còn hiệu lực
28/03/2022

79317 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 20-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
30/08/2023

79318 Máy xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 125/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

79319 Máy xung kích trị liệu (Máy trị liệu bằng sóng xung kích) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 2007/2023/THAIHA Còn hiệu lực
21/07/2023

79320 Máy xung kích điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
08/04/2020