STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79361 Máy điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 220223-1/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
22/02/2023

79362 Máy điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 02/2023 Còn hiệu lực
18/08/2023

79363 Máy điện xung (Máy điện châm trị liệu đa năng) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
27/08/2020

79364 Máy điện xung 2 kênh kết hợp chẩn đoán điện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018504/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Còn hiệu lực
12/12/2019

79365 Máy điện xung cầm tay đa năng V2U TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 12120CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2021

79366 MÁY ĐIỆN XUNG GIÁC HÚT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 28/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
27/10/2023

79367 Máy điện xung giác hút (Máy điện xung trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 02/PLTBYT/2022 Còn hiệu lực
12/12/2022

79368 Máy điện xung giác hút dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 09/2022 Còn hiệu lực
31/10/2022

79369 Máy điện xung kết hợp siêu âm dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 01/2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế PHN Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2021

79370 Máy điện xung không tiếp xúc kết hợp ánh sáng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 08/2022 Còn hiệu lực
06/10/2022