STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79391 Ống xác định số lượng tế bào bạch cầu có chứa hạt tham chiếu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191142 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
06/10/2020

79392 Ống xét nghiệm máu lắng ESR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 0908/22-MEC-CBPL Còn hiệu lực
09/08/2022

79393 Ống xét nghiệm, chứa máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NXD001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN DINH Còn hiệu lực
20/12/2019

79394 Ống xông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1285 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Nghĩa Dũng Còn hiệu lực
11/11/2019

79395 Ống xông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG 042022/NGHIADUNG Còn hiệu lực
18/10/2022

79396 Ống xông niệu quản ( Sử dụng dài ngày) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1990/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
01/02/2021

79397 Ống xông niệu quản (cả hai đầu cong và mở) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2117/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
01/02/2021

79398 Ống xông niệu quản (cả hai đầu cong và mở) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 47/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
23/02/2021

79399 Ống xông niệu quản (cả hai đầu cong và mở) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI Ống xông niệu quản (cả hai đầu cong và mở) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Đã thu hồi
06/04/2021

79400 Ống xông niệu quản (cả hai đầu cong và mở) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 468/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
06/04/2021