STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79501 The Good yellow dust disinfection mask (KF94) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 003/2608/MERAT-2020 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ Còn hiệu lực
29/08/2020

79502 Thể hang giả - Titan Touch Infiatable Penile Implant TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2802 PL Công Ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
16/12/2019

79503 Thể hang giả - Titan Touch Narrow Base TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2801 PL Công Ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
15/12/2019

79504 Thẻ hóa chất dùng để xác định nồng độ ankalin photphataza trong huyết tương hoặc huyết thanh đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 128/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

79505 Thẻ hóa chất dùng để xác định nồng độ ion Natri, Kali, Clo trong máu, huyết tương hoặc huyết thanh đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 133/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

79506 Thẻ hóa chất dùng để xác định nồng độ protein tổng trong huyết tương hoặc huyết thanh đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 132/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

79507 Thẻ hóa chất dùng để xác định nồng độ triglyceride trong huyết tương hoặc huyết thanh đi kèm với máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 131/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

79508 Thẻ hóa chất xét nghiệm miễn dịch nhằm xác định chức năng gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 130/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

79509 Thẻ hóa chất xét nghiệm sinh hóa nhằm xác định nhóm chất nền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 127/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

79510 Thẻ hóa chất xét nghiệm sinh hóa nhằm xác định nhóm thuốc thử điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 129/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020