STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79511 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 16/170000106/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất hoàng phương Đã thu hồi
20/08/2019

79512 tay dao mổ điện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1494 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
13/01/2020

79513 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020271/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

79514 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 893/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
28/07/2020

79515 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1555/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
30/09/2020

79516 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 722- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thanh Bình Còn hiệu lực
08/01/2021

79517 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH 01-PL-Baisheng-Thanh Bình Còn hiệu lực
04/04/2022

79518 Tay dao mổ điện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 88/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

79519 Tay dao mổ điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 16/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2022

79520 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 89/170000149/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022