STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79511 Ống đựng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 932.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

79512 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-02/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
06/11/2020

79513 Ống đựng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210004 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Còn hiệu lực
13/01/2021

79514 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 56321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FREDDA Còn hiệu lực
17/08/2021

79515 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 396/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/11/2021

79516 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4078-2PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
23/12/2021

79517 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AZ MEDICAL 01/AZMEDICAL Còn hiệu lực
20/05/2022

79518 ống đựng mẫu 14 mL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 735/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
14/07/2020

79519 Ống đựng mẫu 15 mL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 729A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
30/06/2020

79520 Ống đựng mẫu 50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 729/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
30/06/2020