STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79511 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE 09/2023/PLS- SARAH LE Còn hiệu lực
04/08/2023

79512 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ĐD MED DD2023-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/08/2023

79513 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 10-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
14/08/2023

79514 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT LONG DPVL-02/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

79515 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 02-2023/PL-INNOMED Còn hiệu lực
19/09/2023

79516 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 03-2023/PL-INNOMED Còn hiệu lực
19/09/2023

79517 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THẨM MỸ THANH TRÚC 2209 /CBPL-TT Còn hiệu lực
27/09/2023

79518 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 11-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
18/10/2023

79519 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 252023/VS-PLTTBYT Còn hiệu lực
17/11/2023

79520 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 12122022WMPL Còn hiệu lực
26/11/2023