STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79571 Thẻ xét nghiệm định tính Treponema pallidum TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 01-22/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
13/01/2022

79572 Thẻ xét nghiệm định tính Treponema pallidum TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 64LH/PL-2022 Còn hiệu lực
10/05/2022

79573 Thẻ xét nghiệm định tính Troponin I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 18LH/PL-2022 Còn hiệu lực
07/03/2022

79574 Thẻ xét nghiệm định tính và hòa hợp nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-153/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022

79575 Thẻ định danh nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Số: 06 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
27/08/2020

79576 Then chắn phẳng ATLAS (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 87/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

79577 Theo bản phân loại đính kèm TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK05_v00 Còn hiệu lực
17/04/2022

79578 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại Hà Nội Còn hiệu lực
06/11/2020

79579 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 496/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại Hà Nội Còn hiệu lực
06/11/2020

79580 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 21 /170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Còn hiệu lực
09/11/2020