STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79671 Rọ gắp dị vật trong đường tiêu hóa (Thực quản, dạ dày, tiết niệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01080917 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
08/08/2019

79672 Rọ giữ sỏi (Chặn sỏi) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 281022/PL-RGSCS Còn hiệu lực
28/10/2022

79673 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

79674 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00084-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

79675 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00084-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

79676 Rọ kéo sỏi (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK06-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/06/2022

79677 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00034-CBPL/D-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
24/06/2020

79678 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00102-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/06/2021

79679 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 01-2022/KTNHA Đã thu hồi
07/06/2022

79680 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 02-2022/KTNHA Còn hiệu lực
28/06/2022